Home staging

Home staging [čítaj houm stejdžing] je príprava nehnuteľnostíi na predaj, alebo prenájom a jej profesionálna prezentácia na realitnom trhu.

Na rozdiel od interiérového designu, který je zameraný na vlastný domov alebo firemné priestory, Home staging se zameriava na nehnuteľnosti určené na predaj, alebo prenájom. Cieľom je zvýšenie jej atraktivity pre čo najširší okruh potenciálnych zájuemcov, jednoduchým zladením farebnosti, usporiadaním nábytku a farebne zladených doplnkov, nastavením osvetlenia a odstranením všetkých negatívnych prvkov, ktoré by potenciálnemu záujemcovi sťažovali predstavu, že by práve tu dokázal žiť.

Komu je určený

  • Home staging využívajú v záujme zvýšenia likvidity nehnuteľností nielen developerské firmy, realitné kancelárie, ale aj samotní vlastníci nehnuteľností.

Miesta uplatnenia

  • Najväčšie uplatnenie nachádza Home staging u obytných nehnuteľností určených k predaju, alebo prenájmu. Ďalšou možnosťou sú prázdné byty, domy, novostavby či staršie nehnuteľosti. Je dokázané, že zariadené byty sa predávajú, prenajímajú rýchlejšie, ako byty prázdné. Aj preto túto službu využívajú najmä developerské spoločnosti pri ponuke bytov v nových projektoch formou zariadených vzorových bytov. Uplatnenie nájde staging aj v komerčnom segmente, kancelárskych, firemných priestoroch, úradoch, reštauráciach, kaviarniach, kaderníctvach a kozmetických salónoch, keď môže zásah profesionálov oživiť a zatraktívniť ponúkanú nehnuteľnosť.

Historia

Home staging vznikol ako samostatný obor v USA koncom 70. rokov 20. storočia. Postupne sa rozšíril a stal velmi populárnym nielen v USA, ale aj v krajinách západnej Európy.