3D

technológie MATTERPORT a YouTube vídeo pomôžu predať

vašu nehnuteľnosť bezpečne, efektívne, rýchlejšie a za maximálnu realizovateľnú cenu! 

V IVMO - real pracujeme virtuálnymi obhliadkami už vyšer 6 rokov. Prvé takmer tri sme ich riešili subdodávateľsky, len na vybrané, skôr luxusnejšie nehnuteľnosti. Neskôr sme od nášho osvedčeného dodávateľa odkúpili technológiu a od leta 2018 sme si tieto 3D obhliadky začali riešiť sami, takmer pre všetky realizované nehnuteľnosti. 
Rok 2020, kedy sa veľká časť obchodu, najmä kvôli bezpečnostným rizikám súvisiacim s COVID 19, presunula do online priestoru, a aj vďaka práve týmto prezentáciam sa nám potvrdilo, že ich zavedenie na celé portfólio nehnuteľností, bola dobrá voľba. Neutíchajúci dopyt po bývaní, stále lacné Hypotéky a obavy klientov disponujúcich vlastnými zdrojmi, že "úložka" v banke prestáva byť vďaka mizivým úrokom zaujímavá, sa ceny nehnuteľností, nielen tých Bratislavských, ale aj rekreačných vidieckych naďalej zvyšovali. 

Najmä preto je zvlášť v dnešnej dobe je dôležité venovať primeranú pozornosť.

  • kvalitnej fotodokumentácii, a doplnkovým formátom akými môžu byť práve 3D a Youtube, a ktoré môžu vašu nehnuteľnosť odlíšiť
  • výstižným popisom charakterizujúcim nehnuteľnosť, faktickým, "bez zbytočných príkras a veršov!" 

Samozrejme to nenahradí fyzickú obhliadku. ktorá môže záujemcu utvrdiť vo finálnom rozhodnutí, ale ak ho na ňu dostanete, znamená to, že ste urobili dobrý prvý dojem.