GDPR OnlySlovakia s. r. o.

Informácie o spracúvaní osobných údajovIdentifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: ​​

 • Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť OnlySlovakia s. r. o. 
 • so sídlom Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava, SR
 • Prevádzka Lesná č. 10/3380, 811 04 Bratislava IČO: 52956890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, I, oddiel: Sro, vložka č. 145483/B (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
  • Spoločnosť OnlySlovakia s. r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ivana Hojdu,
 • Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely: 
  • Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností ​​​
  • ​Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
  • Riešenie sťažností zákazníkov​

Informácie o spracúvaní osobných údajov