GDPR (General Data Protection Regulation) IVMO-real, s.r.o..

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

 • ​​Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IVMO-real, s.r.o..,
  • so sídlom Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava 4, 
  • Prevádzka: Lesná 3380/10, 811 04 Bratislava 1, SR / IČO:  35 894 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 32590/B  (ďalej len „spoločnosť IVMO-real“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
   • Spoločnosť IVMO-real vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ivana Hojdu,
 • Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
  • Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností
  • ​​​​Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
  • Riešenie sťažností zákazníkov

Informácie o spracúvaní osobných údajov