GDPR ECG s.r.o..

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

 • ​​Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť European Consulting Group s.r.o. v skratke ECG s.r.o.
  • ​so sídlom Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava 4, 
  • Prevádzka: Lesná 3380/10, 811 04 Bratislava 1, SR / IČO:  31 390 579, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 8532/B  (ďalej len „spoločnosť ECG“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
   • Spoločnosť ECG vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ivana Hojdu, 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 • Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností
 • ​​​​Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
 • Riešenie sťažností zákazníkov

Informácie o spracúvaní osobných údajov