Úprava vody filtračnou technolģiou AQUA-VITAL

Potreba úpravy vody sa stáva pre mnohých z nás alternatívou prístupu k životnému prostrediu. 
A to nielen tým, že chránite prírodu od dopadov šírenia ťažko rozložiteľných plastov, šetríte za odvoz odpadu ako aj miesto na skládkach. Ale hlavne šetríte čas, benzín a energiu pri potrebe zakúpiť balenú vodu, čo spolu s jej cenou môže byť v sumáre za dlhšie obdobie významne drahšie, ako keď sa vyberiete cestou filtrácie. O zdravotných aspektoch konzumácie balenej vody, ktorej dátum plnenia, spôsob skladovania, zvlášť v teplom prostredí, Kedy dochádza k uvolňovaniu antimónu a bisfenolu A (BPA) sa už popísalo všeličo. AQUA-VITAL ponúka jednu z možností, ako si zabezpečiť vodu očistenú a teda organizmus nezanášajúcu a nevyvolávajúcu zdravotné riziká.

Rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva sa postaral o výrazné znečistenie vodných zdrojov. 
V spolupráci s Partnerskou firmou dodávajúcou technológiou AQUA-VITAL ponúkame vam rozbor vody u vas.

  • Dajte si urobiť ukážku porovnania Vašej vody z domového rozvodu a vody po prejdení naším filtrom a budete prekvapení, čo štandardne pijete. Na výmenu vody v organizme za čistú, potrebuje telo cca 20 dní, nechajte sa prekvapiť výsledkom a ak sa rozhodnete pre tento produkt, aj zdravotným aspektom konzumácie vody očistenej od rôznych škodlivín.
  • Keďže sa naše telo skladá z viac ako polovice práve z vody, je veľmi dôležité dbať na to, akú kvalitu pitnej vody dodávanej nášmu telu. Úpravou vody rozumieme proces, kedy pomocou filtrov na vodu zasahujeme do zloženia vody tak, aby bola voda po filtrácií použiteľná či už na pitie alebo vhodná do technologických zariadení, teda ako úžitková.
  • Pred akoukoľvek úpravou vody, či už v domácnostiach, domoch alebo bytoch je dôležité zohľadniť jeden dôležitý faktor a tým je rozbor vody. Nastavenie vhodnej alternatívy by sa totiž malo od takého rozboru odvíjať.

Aby ste vedeli, čo obsahuje tá vo Vašom potrubí, Zdarma vám vykonáme rozbor vody a v prípade výskytu, alebo prekročenia škodlivých látok vám vieme aj pomôcť adekvátnou technológiou. / Budete prekvapení, ak vzorky u vás odobratej vody pred a po filtrácii budú podobné, ako tie na ilustračnej foto ? 
Prednosti filtračného zariadenia AQUA-VITAL 

 

Slovenčina