Sprostredkovanie hypotekárnych úverov

Je Doplnkovou činnosťou našej firmy v spolupráci so spoločnosťou Broker Consulting, kedy Vám v prípade záujmu vypracujeme viac konkurenčných úverových ponúk od bánk s ktorými spolupracujeme, Vy si už len vyberiete tú najvýhodnejšiu. Máme dlhoročné skúsenosti a veľmi vysokú úspešnosť pri schvaľovaní úverov. 

Rok 2016 prináša zmenu v oblasti financovania bývania. Financovanie kúpy vlastného bývania prostredníctvom hypoték bude určovať nový Zákon o úveroch na bývanie, účinný od 21.3.2016.

Zákon stanovuje podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie, náležitosti zmluvy o úvere na bývanie, spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s poskytnutím úveru na bývanie. Zároveň došlo k jednotnej úprave predčasného splatenia úveru na bývanie,  čo umožňuje klientom väčšiu flexibilitu.

Pre klientov z toho vyplýva lepšia možnosť využitia konkurenčného prostredia a dosiahnutia výhodnejších podmienok priamo vo Vašej, alebo inej banke.

Aké možnosti pre Vás z toho vyplývajú?

  • Úver, ktorý máte poskytnutý má výhodné podmienky a neoplatí sa robiť akékoľvek zmeny.
  • Stále môže byť najvýhodnejšie pre Vás počkať na ukončenie fixácie a v čase ukončenia fixácie sa zamerať na dosiahnutie najvýhodnejších podmienok pre ďalšie obdobie.
  • Súčasná zmena zmluvných pokút Vám umožní dosiahnuť už teraz výhodnejšie podmienky pri znížených poplatkoch.


Zároveň je dobré zvážiť nasledujúce okolnosti:

  • Ako ušetriť náklady využitím niektorej z možností.
  • Ako spojiť viaceré menej výhodné úvery do výhodnejšieho.
  • Ako spojiť túto možnosť s realizáciou ďalších plánov (rekonštrukcia, obmena auta, iné aktuálne potreby, ...).
  • Ako využiť ušetrené prostriedky pri plánovaní ďalších cieľov.


V tejto dobe sa stretávate s rôznymi informáciami, ktoré Vás nabádajú k zmenám a ponukami, ktoré Vám poskytnú tie najvýhodnejšie podmienky. Vždy je potrebné sa rozhodovať po zvážení všetkých informácií a v súvislosti s Vašimi budúcimi cieľmi. Neodporúčame vykonať rýchlu zmenu na základe prvej ponuky, ale zvážiť všetky dostupné možnosti.

Ak máte otázky v súvislosti s touto zmenou a ste naším klientom, radi Vám poskytneme informáciu, ako by ste mohli postupovať pri vykonávaní akýchkoľvek zmien.
Nezáväzné stretnutie a rozhovor o Vašich potrebách a možnostiach, nám môže pomôcť pripraviť porovnania, ktoré by Vás dostatočne informovali, pre prípadný výber najvhodnejšieho riešenia.