GDPR IVMO Pullman Group, s. r. o.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: ​​

 • Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IVMO Pullman Group, s. r. o. 
  • so sídlom Lesná č. 3380/10, 811 04 Bratislava 1, SR
   • IČO: 52 873 242, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, I, oddiel: Sro, vložka č. 144094/B (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
    • Spoločnosť IVMO Pullman Group, s. r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Moniku Novákovú,
 • Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
  • Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností ​​​
  • ​Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
  • Riešenie sťažností zákazníkov​

Informácie o spracúvaní osobných údajov

​​